Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
BIP - Karkonoski Park Narodowy
Herb BIP - Karkonoski Park Narodowy

Sobota 16.12.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zadania ochronne 2016-2017

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
1

z dnia 19 lutego 2016 r.
                                   
w sprawie zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku NarodowegoNa podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 r. poz. 1651, 1936 i 2171) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustanawia się zadania ochronne dla Karkonoskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na lata 2016-2017.


§  2.

Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

  1. identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;
  2. opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
  3. opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
  4. wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 do zarządzenia;
  5. ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych i sportowych, z podaniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

 

§   3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Środowiska


1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095)

 

ZAŁĄCZNIKI:

Wytworzył:
Udostępnił:
SUPERADMIN
(2016-01-14 09:58:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Kocjan
(2017-04-24 09:35:18)
 
 
ilość odwiedzin: 140005

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X