☰ Menu
BIP - Karkonoski Park Narodowy

Czwartek 23.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sprzedaż samochodów

Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze, dalej zwany „KPN” ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż następujących składników majątku ruchomego:

1.      Samochód osobowy marki Honda, model Civic 1,8 MR 06, rok prod. 2007, przebieg 237 991 km. Cena wywoławcza 14 000 zł.

2.      Samochód terenowy marki Mercedes-Benz. Model 290 GD 461 2,9, rok prod. 1994, przebieg 98 390 km. Cena wywoławcza  10 100 zł.

3.      Samochód osobowy marki Vaz, model Łada Niva 212140, rok prod. 2004, przebieg 111 721 km. Cena wywoławcza 3000 zł.

Zainteresowanych zakupem składników majątku ruchomego KPN prosimy o składanie ofert cenowych do dnia 29.06.2017 roku, do godz. 12.00  na adres:

Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj.:

1.      Za samochód osobowy Honda Civic – 700 zł

2.      Za samochód terenowy Mercedes – Benz – 505 zł.

3.      Za samochód osobowy Łada Niva – 150 zł.

Wpłatę wadium  należy dokonać w kasie KPN lub przelewem na konto 52 1130 1033 0018 8169 9620 0002  Bank BGK o/o Wrocław, w terminie do dnia 29.06.2017 roku, do godz. 12.00.

W/w samochody można oglądać w Jeleniej Górze przy ul. Młyńskiej 35.

Oferty pisemne należy składać w zaklejonej kopercie, która  powinna zawierać :

- dane oferenta (imię i nazwisko oraz adres lub nazwę firmy z adresem)

- oferowaną cenę na wybrany składnik majątkowy Parku

- potwierdzenie wniesienia wadium

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu, lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z braku oględzin .

Termin związania z ofertą: 30 dni.

Otwarcie ofert cenowych odbędzie się w dniu 29.06.2017 roku, o godz. 12:15 w siedzibie Karkonoskiego Parku Narodowego w Jeleniej Górze, przy ulicy Chałubińskiego 23.

KPN zastrzega sobie prawo zamknięcie przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku MERCEDES_foto.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 4 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Kocjan Andrzej
(2017-06-23 12:21:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku LADA NIVA_foto.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 4 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Kocjan Andrzej
(2017-06-23 12:20:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku HONDA_foto.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Kocjan Andrzej
(2017-06-23 12:19:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
Kocjan Andrzej
(2017-06-13 11:15:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Kocjan Andrzej
(2017-06-23 08:14:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 26465