☰ Menu
BIP - Karkonoski Park Narodowy

Czwartek 23.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Majątek KPN

Majątek Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze wg stanu na 1 stycznia 2021 r.

Aktywa Parku – 80.878.245,50 zł w tym:

1. Aktywa trwałe brutto – 74.485.302,72 zł w tym m.in.:

I. Wartości niematerialne i prawne - 1.325.621,71 zł   

II. Rzeczowe aktywa trwałe brutto – 73.159.681,01 zł w tym:

1) Środki trwałe brutto – 43.640.452,99 zł

b) grunty - 15.067.736,84 zł

c) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 19.566.301,47 zł

b) urządzenia techniczne i maszyny – 1.934.301,47 zł

c) środki transportu – 1.912.567,79 zł

d) pozostałe środki trwałe – 5.166.072,40 zł

2) Środki trwałe w budowie – 29.512.979,62 zł

2.Aktywa obrotowe – 6.392.942,78 zł

Wytworzył:
Udostępnił:
Kocjan Andrzej
(2018-03-13 14:15:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojnarowicz Dorota
(2021-05-20 12:03:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 26465