Majątek KPN

Majątek Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze wg stanu na 1 stycznia 2023 r.

Aktywa Parku – 134.824.992,58 zł w tym:

1. Aktywa trwałe brutto – 125.848.221,07 zł w tym m.in.:

I. Wartości niematerialne i prawne – 1.445.040,05 zł   

II. Rzeczowe aktywa trwałe brutto – 124.403.181,02 zł w tym:

1) Środki trwałe brutto – 47.493.439,95 zł

b) grunty - 15.419.997,87 zł

c) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 22.217.020,96 zł

b) urządzenia techniczne i maszyny – 2.261.338,30 zł

c) środki transportu – 2.144.367,15 zł

d) pozostałe środki trwałe – 5.450.715,67 zł

2) Środki trwałe w budowie – 76.909.741,07 zł

2.Aktywa obrotowe – 8.976.771,51 zł

Wytworzył:
Udostępnił:
Kocjan Andrzej
(2018-03-13 14:15:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Drążkowski Łukasz
(2023-03-23 14:27:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki