☰ Menu
BIP - Karkonoski Park Narodowy
Grafika zawierająca herb BIP - Karkonoski Park Narodowy

Czwartek 21.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Poszukujemy kandydata na stanowisko specjalisty ds. projektów w Dziale Edukacji Ekologicznej (03.2019)

OGŁOSZENIE

Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze

poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. projektów w Dziale Edukacji Ekologicznej
 

Główne obowiązki:                                          

 • pozyskiwanie oraz rozliczanie środków finansowych na przystosowanie budynków kompleksu pałacowego położonego na terenie działki nr 19 do celów Karkonoskiego Parku Narodowego,
 • realizacja zadań w zakresie merytorycznym oraz właściwej klasyfikacji kosztów budżetowych w ramach realizacji projektów,
 • pozyskiwanie niezbędnych dokumentów i decyzji administracyjnych koniecznych do właściwej realizacji projektów oraz prawidłowego rozliczania kosztów poniesionych w ich ramach,
 • współpraca z innymi działami Parku w zakresie bieżącej działalności i realizacji projektów.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, administracja,
 • Doświadczenie w aplikowaniu, koordynowaniu i rozliczaniu projektów unijnych i ze środków krajowych,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Obsługa komputera,
 • Skrupulatność, dokładność i zdolności organizacyjne,
 • Umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • ewentualne referencje,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści:

 „1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych

Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra, w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko w Karkonoskim Parku Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze.”

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3.Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne prosimy składać do dnia 15 kwietnia 2019 r., na adres:

Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jelenie Górze
ul. Chałubińskiego 23,
58-570 Jelenia Góra
lub e-mailem na adres: sekretariat@kpnmab.pl

Prosimy o nie nadsyłanie ofert nie spełniających kryteriów zawartych w ogłoszeniu

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra, dalej KPN.

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w KPN.

Jako administrator danych gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Z uprawnień tych może Pani/Pan skorzystać:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są

nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych, gdy Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do

celów, dla których zostały zebrane przez Miasto;

• w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana swojej zgody na przetwarzanie danych, gdy

zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych;

• w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, gdy Pani/Pana dane będą

przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane powinny być usunięte;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że

dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana

danych na okres pozwalający na sprawdzenia prawidłowości tych danych;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa

się na podstawie zgody lub zawartej umowy.

Ma Pani/Pana prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym służbom i organom administracji publicznej, tylko jeśli przepisy ustaw to nakazują lub na to pozwalają.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowaniu podejmowania decyzji i będą

przechowywane przez okres 14 dni roboczych od daty zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, a w przypadku trzech najlepszych kandydatów przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał nabór.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu określonym w przepisach RODO.

 

Wytworzył:
Paulina Bartnik
Udostępnił:
Andrzej Kocjan
(2019-03-22 15:32:09)
Ostatnio zmodyfikował:
 
liczba odwiedzin: 847529

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X