☰ Menu
BIP - Karkonoski Park Narodowy

Czwartek 11.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nabór na stanowisko zastępcy głównego księgowego w Karkonoskim Parku Narodowym

Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze szuka osoby na stanowisko zastępcy głównego księgowego

Opis stanowiska:

zastępca głównego księgowego w Karkonoskim Parku Narodowym

wymiar czasu pracy: 1 etat ( 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30),

liczba stanowisk pracy : 1 stanowisko,

rodzaj umowy: umowa o pracę na podstawie przepisów Kodeksu pracy

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Osoba ubiegająca się o stanowisko zastępcy głównego księgowego musi spełniać następujące wymagania:

 1. posiada obywatelstwo polskie
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 4. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 5. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie potrzebnym do wykonywania obowiązków księgowego,
 6. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku zastępcy głównego księgowego

i spełnia minimum jeden z poniższych warunków:

 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 2. posiada wykształcenie co najmniej średnie o profilu ekonomicznym, preferowany  kierunek finanse i rachunkowość policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

W przypadku osób ubiegających się o stanowisko zastępcy głównego księgowego będzie preferowane spełnienie

następujących dodatkowych wymagań:

 1. znajomość zasad księgowości obowiązujących w jednostce ( POP)  oraz zasad gospodarki finansowej i dyscypliny finansów publicznych
 2. umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań, bilansów, rachunków zysków i strat, zestawień zmian w funduszu jednostek, tworzenia prognoz, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 3. znajomość programów komputerowych stosowanych w jednostce, tj. oprogramowania REWIZOR GT, programu PŁATNIK oraz znajomość obsługi pakietu programów MS Office (Word, Excel),
 4. biegła znajomość przepisów prawa: m.in. ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,
 5. posiadanie takich cech osobowości jak : komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, umiejętność pracy w zespole, punktualność,
 6. samodzielność i rzetelność przy wykonywaniu obowiązków służbowych,
 7. przedłożenie referencji od ostatniego pracodawcy

           Termin składania podań – 20.02.2020 na adres e-mail: sekretariat@kpnmab.pl

Wytworzył:
Natasza Kopaszewska
Udostępnił:
Kocjan Andrzej
(2020-02-05 14:23:30)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4001