☰ Menu
BIP - Karkonoski Park Narodowy
Grafika zawierająca herb BIP - Karkonoski Park Narodowy

Czwartek 21.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Poszukujemy dostawcy siatki zgrzewanej do osłon indywidualnych sadzonek - termin składania ofert 20.09.2021 roku

l                                                                                                                     lk

 

Zakupy są finansowane  ze środków Państwowego Gospodarstwa  Leśnego Lasy Państwowe - środki funduszu leśnego.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości  nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 

Dostawa siatki zgrzewanej do osłon indywidualnych – w ilości 400 szt.

CPV 27340000-0

Dane techniczne:

  1. Siatka zgrzewana ocynkowana, o wymiarach oczek 60x60 mm (±0,5 mm),
  2. Rozmiar arkusza (sztuki) wysokość 160 cm, szerokość 160 cm,
  3. Średnica drutów min.1,8 mm;
  4. Zamawiana siatka ma być pocięta w arkusze, pospinane po 10szt. zapakowane na palety umożliwiające wyładunek mechaniczny jak i ręczny.

 

      Miejsce dostawy: ul. Myśliwska 9a, Jagniątków , 58-570 Jelenia Góra,

Termin dostawy: maksymalnie 3 tygodnie od daty podpisania umowy

 

Dostawca zobowiązany jest na własny koszt do:

a) transportu przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

b) ubezpieczenia przedmiotu zamówienia na czas transportu,

c) rozładunku ze środka transportowego w miejsce wskazane przez Zamawiającego,

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował kryterium: „Cena” - 100% ;

 

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia  20 września 2021 roku do godziny 14:00

Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej w zamkniętej kopercie na adres: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra                                               

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@kpnmab.pl

                                                                      

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnymi pismami o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

 

Z-ca Dyrektora KPN

mgr inż. Przemysław Tołoknow

Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-09-13 14:53:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylwia Musiał
(2021-09-13 15:03:14)
 
liczba odwiedzin: 847575

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X