Zapytanie cenowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości niezabudowanych Karkonoskiego Parku Narodowego na terenie gmin Szklarska Poręba oraz Karpacz

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zwracamy się
z prośbą o przedstawienie oferty cenowej zamówienia obejmującego odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości niezabudowanych Karkonoskiego Parku Narodowego na terenie gmin Szklarska Poręba oraz Karpacz.

Szczegóły zamówienia:

 1. Odpady pochodzą z terenów leśnych KPN, dróg i szlaków turystycznych udostępnionych dla turystyki, sportu i rekreacji.
 2. Odpady będą segregowane na trzy frakcje: tworzywa sztuczne, szkło i odpady zmieszane.
 3. Odpady będą składowane w kontenerach znajdujących się przy granicy Karkonoskiego Parku Narodowego na ul. Zamkowej w Karpaczu (pakiet I) oraz przy ul. Szosa Czeska 5b w Szklarskiej Porębie, za budynkiem gospodarczym Nadleśnictwa Szklarska Poręba (pakiet II). Lokalizacje zgodnie z mapą (załącznik nr 2 do zapytania).
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 5. Częstotliwość odbioru:

 

Karpacz
(pakiet I)

Ilość pojemników
1100 l

Szklarska Poręba
(pakiet II)

Ilość pojemników
1100 l

Tworzywa sztuczne

1 raz w tygodniu

2

1 raz w tygodniu

2

Szkło

co 2 tygodnie

1

co 2 tygodnie

1

Odpady zmieszane

1 raz w tygodniu

1

1 raz w tygodniu

1

 
 1. Odpady będą do odbioru regularnie do końca 2022 roku
 2. Wywóz będzie odbywał się zgodnie z ustalonym harmonogramem, a ponadto na każde zgłoszenie telefoniczne dokonane przez usługobiorcę, w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, w szczególności w okresie zwiększonego ruchu turystycznego (czerwiec-wrzesień).
 3. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, czyli transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów trzech frakcji. Prosimy o podanie ceny jednostkowej, 1100 l odpadów poszczególnych frakcji. Oprócz ceny prosimy
  o podanie warunków płatności.

Oferty mogą składać wyłącznie jednostki posiadające zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych na terenie gmin Szklarska Poręba i/lub Karpacz.

 1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze

ul. Chałubińskiego 23

58-570 Jelenia Góra

Forma złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w formie:

- elektronicznej na adres: sekretariat@kpnmab.pl

W terminie do 08.12.2021

Termin realizacji usługi: 01.01.2022 – 31.12.2022

 1. Ocenie podlegać będzie:

Cena – 100%

 

 1.  Postanowienia końcowe:
 1. Osoba do kontaktu: Anna Mitek– tel. 514 607 304

 

Z-ca Dyrektora KPN

mgr inż. Przemysław Tołoknow

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku załącznik nr 2 lokalizacje
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 757 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2021-11-26 14:41:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku załącznik 1 formularz ofertowy
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 70 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2021-11-26 14:41:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2021-11-26 14:39:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Musiał Sylwia
(2021-11-26 14:42:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki