☰ Menu
BIP - Karkonoski Park Narodowy

Czwartek 23.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego przy ul. Młyńskiej 35 w Jeleniej Górze

DYREKTOR KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż lokalu użytkowego położonego przy ul. Młyńskiej 35 w Jeleniej Górze stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej – działce nr 412/4.

 

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

na sprzedaż lokalu użytkowego położonego przy ul. Młyńskiej 35 w Jeleniej Górze stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej – działce nr 412/4

  1. Otwarcie ofert w pisemnym przetargu nieograniczonym odbyło się w dniu 18 maja 2022r. o godz. 14.00 w siedzibie Karkonoskiego Parku Narodowego przy ul. Chałubińskiego 23 w Jeleniej Górze.
  2. Przedmiotem przetargu pisemnego nieograniczonego była sprzedaż lokalu użytkowego położonego przy ul. Młyńskiej 35 w Jeleniej Górze stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej – działce nr 412/4. Dla nieruchomości gruntowej (działki nr 412/4) Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00109677/8, Dla lokalu użytkowego Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00109678/5.
  3. Cena nieruchomości podana w ogłoszeniu wynosiła: 53 000,00 zł;
  4. W przetargu zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1) Oferent: Monika Kula, oferowana cena: 71 500,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100);

Oferta nr 2) Oferent: Bartosz Rudolf, oferowana cena 90 000,00 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);

Oferta nr 3) Oferent: Mirosław Witczak, brak podpisu na ofercie, brak załączonego do oferty dowodu wniesienia wadium, kwota liczbowa niezgodna z kwotą wpisaną słownie: cyframi zapisano cyt.: „90.0100 zł” słownie wpisano cyt.: „dziewięćdziesiąt tysięcy sto złotych”;

Oferta nr 4) Oferent: Dawid Sieradzki, oferowana cena: 125 200,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy dwieście złotych 00/100);

Oferta nr 5) Oferent Daniel Pindelski, oferowana cena: 91 600,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych 00/100);     

z których oferta nr 3 nie została zakwalifikowania do dalszego postępowania z powodu braku  podpisu Oferenta, braku załączonego dowodu wniesienia wadium, sprzeczności ceny wpisanej liczbowo i słownie.

       5.  Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 4, złożona przez Oferenta: Dawida Sieradzkiego,  który zaoferował najwyższą cenę: 125 200,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy dwieście złotych 00/100);

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 541 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Drążkowski Łukasz
(2022-06-09 09:35:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż lokalu przy Młyńska 35
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Drążkowski Łukasz
(2022-04-06 13:55:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Druk oferty
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 18 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Drążkowski Łukasz
(2022-04-06 13:50:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
Drążkowski Łukasz
(2022-04-06 13:50:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Drążkowski Łukasz
(2022-06-09 09:32:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 26465