Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko: Specjalisty w Dziale Edukacji Ekologicznej w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

na stanowisko

 

Specjalisty w Dziale Edukacji Ekologicznej

w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie

 

 

 

 

Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze uprzejmie informuje, że przedłuża termin składania ofert pracy na ww. stanowisko.

 

Nowy termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do: 16 listopada 2023 r.

 

Pozostałe warunki podane w ogłoszeniu nie ulegają zmianie.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze do pracy

 

Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko:

 

Specjalisty w Dziale Edukacji Ekologicznej

w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie

 

1. Nazwa i adres jednostki: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze,
ul. Cieplicka 196, 58-570 Jelenia Góra,

2. Warunki pracy

1) pełny wymiar etatu,

2) praca w równoważnym systemie czasu pracy (wg miesięcznych harmonogramów);

3) praca wykonywana również w soboty, niedziele i święta,

4) miejsce pracy: Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie, ul. Okrzei 28, 58-580 Szklarska Poręba oraz na teren Karkonoskiego Parku Narodowego i otuliny - podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych.

3. Liczba stanowisk: 1

 

4. Zakres obowiązków:

 • Organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego;
 • Obsługa ruchu turystycznego w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie;
 • Współtworzenie i udział w projektach edukacyjnych;
 • Udział w wydarzeniach i imprezach edukacyjnych na terenie KPN i poza nim;
 • Współpraca z pozostałymi działami KPN.

 

5. Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane: przyrodnicze;
 • Znajomość języka angielskiego (poziom min. B1);
 • Obsługa komputera;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Doświadczenie w prowadzeniu edukacji;
 • Kreatywność i otwartość na nowe działania;
 • Komunikatywność i zdolności organizacyjne.

Mile widziane: przygotowanie pedagogiczne i uprawnienia przewodnika sudeckiego.

 

6. Oferujemy:

 • Umowa o pracę na pełen etat od 01.01.2024 roku;
 • Możliwość realizacji autorskich projektów edukacyjnych;
 • Pracę w interdyscyplinarnym zespole na terenie o wyjątkowych walorach przyrodniczych;
 • Wyposażenie BHP;
 • Wynagrodzenie wraz z pochodnymi (w tym dodatek za wysługę lat, premia motywacyjna - zgodnie z zasadami wynagradzania w KPN);
 • Prywatne ubezpieczenie zdrowotne;
 • Możliwość rozwoju umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • Dobrą atmosferę pracy.

 

7. Wymagane dokumenty i ich składanie:

1) list motywacyjny;

2) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy

zawodowej;

3)  ewentualne referencje dotychczasowych pracodawców.

 

List motywacyjny i CV winny być opatrzone klauzulą:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze,  ul. Cieplicka 196, 58-570  Jelenia Góra,  w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko w Karkonoskim Parku Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze.
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 3. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
  i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem (brak podpisów skutkuje odrzuceniem zgłoszenia na etapie weryfikacji formalnej).

 

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć:

 • w sekretariacie Karkonoskiego Parku Narodowego  z siedzibą w Jelenie Górze ul. Cieplicka 196, 58-570 Jelenia Góra (I piętro) z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko Specjalisty w Dziale Edukacji Ekologicznej w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębielub

 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Karkonoski Park Narodowy siedzibą w Jelenie Górze

ul. Cieplicka 196

58-570 Jelenia Góra

z dopiskiem jw. (decyduje data wpływu) lub

 

 • za pośrednictwem poczty e-puap: /KPN/SkrytkaESP

 

 8. Termin składania dokumentów: do 09.11.2023 roku (decyduje data faktycznego wpływu do siedziby Karkonoskiego PN). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

10. Informacja dodatkowa:

1) Nabór przeprowadzony zostanie w formie konkursu realizowanego w dwóch etapach:

a) I etap sprawdzenie pod względem formalnym złożonych ofert;

b) II etap rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi

formalne.

2) Kandydaci dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni o jej

terminie telefonicznie.

3) Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego  zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie. naboru bez podania przyczyny.

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 47 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Drążkowski Łukasz
(2024-01-02 11:22:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacja o przedłużeniu składania ofert
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 49 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Drążkowski Łukasz
(2023-11-07 11:13:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty w dziale edukacji
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 238 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Drążkowski Łukasz
(2023-10-25 08:37:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
Drążkowski Łukasz
(2023-10-25 08:37:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Drążkowski Łukasz
(2023-11-07 11:14:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki