☰ Menu
BIP - Karkonoski Park Narodowy
Grafika zawierająca herb BIP - Karkonoski Park Narodowy

Sobota 05.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Szanowni Państwo,


Udostępniamy Państwu aktualny projekt planu ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego (wersja z dnia 23 sierpnia 2016r.) spełniający również wymogi planu ochrony dla obszarów Natura 2000 w granicach parku narodowego. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Naukową Karkonoskiego Parku Narodowego. Konsultacje społeczne odbywają się na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o czy mowa w art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie przyrody oraz przekazany zostanie właściwym organom i instytucjom do opiniowania, o którym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody. Konsultacje społeczne będą trwały od dnia 24 sierpnia 2016r. do dnia 13 września 2016r.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Karkonoskiego Parku Narodowego
 2. Jednolity tekst planu ochrony stanowiący załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Karkonoskiego Parku Narodowego
 3. Uzasadnienie do planu ochrony dla Karkonoskiego Parku Narodowego 
 4. Mapa obszaru parku na tle obszarów Natura 2000
 5. Mapa korytarzy ekologicznych

MAPY ŹRÓDŁOWE:

 1. Typy gleb
 2. Sieć hydrograficzna
 3. Roślinność
 4. Siedliska przyrodnicze
 5. Siedliska i stanowiska
 6. Drzewostany
 7. Typy siedliskowe lasu
 8. Typy ekosystemów
 9. Walory krajobrazowe
 10. Walory przyrody nieożywionej – geologia
 11. Walory przyrody nieożywionej – geomorfologia
 12. Korytarze ekologiczne
 13. Wartości kulturowe
 14. Infrastruktura techniczna
 15. Użytkowanie gruntów
 16. Zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne
 17. Obszary ochrony
 18. Sposoby ochrony czynnej
 19. Obszary i miejsca udostępnione
 20. KPN na tle Natura2000

 

Zestawienie uwag i wniosków do projektu rozporządzenia w sprawie planu ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego wniesionych w trakcie konsultacji społecznych w dniach 24 sierpnia – 13 września 2016 r. oraz sposób ich rozpatrzenia:

 1. Rozpatrzenie wniosków - część tabelaryczna
 2. Rozpatrzenie wniosków - część szczegółowa

Projekt planu ochrony po konsultacjach społecznych (stan na 4.10.2017 r.):

 1. Projekt planu ochrony KPN
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla KPN
 3. Uzasadnienie do planu ochrony KPN
 4. Mapa: Obszary ochrony
 5. Mapa: Sposoby ochrony czynnej
Wytworzył:
Marcin Wierzbiński
(2016-08-23)
Udostępnił:
SUPERADMIN
(2016-01-14 10:48:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Kocjan
(2018-01-30 08:26:21)
 
liczba odwiedzin: 685100

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X