Regulamin organizacyjny KPN

Zarządzenie Nr 19/2023
Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 22 marca 2023 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego
z siedzibą w Jeleniej Górze
(DN-011/1481/23)

 

 

Na podstawie art. 8c ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2022 r. , poz. 916 z późn.zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin organizacyjny Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 kwietnia 2023r..

§ 3

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 8/2023 Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 1 lutego 2023r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze (DN-011/0586/23).

 

Regulamin organizacyjny KPN - treść

Wytworzył:
Udostępnił:
Typer Andrzej
(2016-01-14 15:10:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Drążkowski Łukasz
(2023-04-05 12:06:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki