Strona główna

Karkonoski Park Narodowy

 

Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze

58-570 Jelenia Góra

ul. Chałubińskiego 23

tel./fax. (075) 75 533 48

tel. (075) 75 537 26

e-mail: sekretariat@kpnmab.pl

REGON: 021781314

NIP: 6112725303

Nr rachunku bieżącego (Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław:):

25 1130 1033 0018 8169 9620 0003

Nr rachunku depozytowego (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy):

52 1130 1033 0018 8169 9620 0002

Archiwum BIP: http://archiwumbip.kpnmab.pl