Rada Naukowa

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia (art. 98) członków rady naukowej parku narodowego w liczbie od 10 do 20 na kadencję trwającą 5 lat, powołuje minister właściwy do spraw środowiska spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz właściwych miejscowo samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych.

Na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji w dniu 1 października 2020 r. Rada Naukowa powołała następujący skład Prezydium Rady:

 

    prof. dr hab. Piotr Migoń               -     Przewodniczący Prezydium,
    prof. dr hab. Bronisław Wojtuń     -      Zastępca Przewodniczącego Prezydium Rady Naukowej,
    
prof. dr hab. Cezary Kabała          -      Członek Prezydium Rady Naukowej,
    Eugeniusz Kleśta                           -     Członek Prezydium Rady Naukowej,
  
    dr hab. Sabina Pierużek - Nowak  -     Członek Prezydium Rady Naukowej,
    
dr hab. prof. UE Jacek Potocki      -     Członek Prezydium Rady Naukowej,
    dr inż. Jacek Zientarski                 -
      Członek Prezydium Rady Naukowej.           
Wytworzył:
Udostępnił:
Kocjan Andrzej
(2020-12-15 08:50:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojnarowicz Dorota
(2021-01-29 13:04:45)