Ewidencja, rejestry, archiwa

Ewidencja, rejestry, archiwa

W Karkonoskim Parku Narodowym prowadzi się następujące ewidencje, rejestry iarchiwa:

 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja pozostałych środków trwałych,
 • ewidencja magazynowa,
 • ewidencja druków ścisłego zarachowania,
 • archiwum zakładowe,
 • ewidencja komputerów i programów komputerowych,
 • ewidencja umundurowania, środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego,
 • rejestr zamówień publicznych,
 • książki obiektów budowlanych,
 • ewidencja gruntów będących w zarządzie Parku,
 • ewidencja sadzonek w szkółkach,
 • rejestr drewna pozostawionego do mineralizacji,
 • wykaz zagrożenia drzewostanów przez szkodniki wtórne,
 • wykaz szkód w lesie spowodowanych przez zwierzynę,
 • ewidencja pożarów,
 • rejestry wypadków w pracy,
 • rejestry wypadków w drodze do pracy lub z pracy,
 • roczne plany rzeczowo-finansowe działalności Parku,
 • roczne analizy działalności Parku,
 • ewidencja zasobów bibliotecznych.

Udostępnianie:

 • wyłącznie na podstawie pisemnej zgody dyrektora Parku (np. dla celów przygotowania prac dyplomowych, badań naukowych),
 • korzystanie z biblioteki Parku w czytelni (bez wypożyczeń na zewnątrz).
Wytworzył:
Udostępnił:
Typer Andrzej
(2016-01-14 15:21:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Typer Andrzej
(2016-01-14 15:23:02)